Historyczne informacje o regionie

Dzieje ziemi ostrołęckiej sięgają pradawnych czasów. Najstarsze ślady działalności człowieka archeolodzy odkryli w Goworowie, Goworówku, Brzeźnie, Kuninie i Szarłacie. Pierwsi mieszkańcy wybierali dogodne tereny położone nad rzekami Narwią i Orzem.

W XI i XII wieku na tych terenach powstały istniejące do dziś wsie. Część z nich była prywatną własnością proboszczów, lecz większość stanowiły zaścianki szlacheckie.
W XVII i XVIII wieku teren gmin ostrołęckich był niszczony i eksploatowany przez przechodzące tamtędy wojska: szwedzkie, rosyjskie, saskie i polskie.

W czasie powstania kościuszkowskiego na rzece Narwi utworzono linię frontu. Obrona linii Narwi stanowiła osłonę Warszawy, pozwalała utrzymywać łączność z powstańcami na Litwie i była obszarem stanowiącym bazę żywnościową i materiałową niezbędną w działaniach powstańczych.

Po trzecim rozbiorze w roku 1795 tereny te zostały wchłonięte przez zabór pruski. Od roku 1815 do odzyskania niepodległości znalazły się w zaborze rosyjskim.

W 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe. 26 maja 1831 roku pod Ostrołęką miała miejsce bitwa wojsk polskich z armią rosyjską. Do ostatecznego rozbicia wojsk polskich nie dopuścił ppłk. Józef Bem, który dowodził szarżą czwartej baterii artylerii lekko konnej.

Na przestrzeni wieków ziemie gminy ostrołęckiej były świadkami tragicznych wydarzeń. W czasie I i II wojny światowej na wskutek działań wojennych, bombardowań samolotów i ostrzeliwań artylerii doszło do wielu zniszczeń. Na terenie gminy Goworowo, na przełomie lipca i sierpnia 1915 roku miała miejsce dwutygodniowa bitwa między Niemcami i Rosjanami.
Region, pomimo poważnych wojennych zniszczeń został odbudowany. Dziś można zwiedzać zabytkowe, odrestaurowane kościoły, oglądać dawne dwory szlacheckie i poczuć atmosferę historycznych miejsc.  

Partnerzy naszego regionu

  • zascianek
  • goworowo
  • rzekun
  • kurpik
  • CZERWIN
  • eostroleka
  • powiat-ostrolecki

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

© 2013 gminyostrolecki.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt z administratorem