Posiedzenie Rady – ocena wniosków

W dniu 14 marca 2013 roku na Posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD „Zaścianek Mazowsza” dokonano oceny wniosków złożonych w konkursie nr VIII w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w zakresie „Odnowa i rozwój wsi”.

Podczas Posiedzenia członkowie Rady dokonali oceny 1 wniosku z działania „Odnowa i rozwój wsi”, gdzie wnioskowana wartość operacji wynosi 219 032,00 zł, przy limicie dostępnych środków 219 032,80 zł

W wyniku przeprowadzonej oceny utworzona została lista rankingowa wniosków wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju . Następnie pełna dokumentacja konkursowa, wraz z wnioskami zostanie przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w celu dalszego rozpatrzenia.

Listy rankingowe – pobierz

 

Aktualności partnerów

Partnerzy naszego regionu

  • zascianek
  • goworowo
  • rzekun
  • kurpik
  • CZERWIN
  • eostroleka
  • powiat-ostrolecki

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

© 2013 gminyostrolecki.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt z administratorem